חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בית חשמונאי

בית חשמונאי - המכבים עצמם היו חסידי עליון ומסרו את נפשם עבור ה' ועבור תורתו ומצוותיו. לולא התקוממותם לא היה המשך לעם ישראל, ורק בזכותם נותר העם במתכונתו הנצחית, והוא קיים כך עד היום. הם הקימו מלכות שכולה קודש, טיהרו את בית המקדש וקידשו שם שמים, כאשר כל עמי העולם, ראו עין בעין שה' מסייע גם לחלשים ולמועטים כאשר הם עובדי ה'. נצחונם חרג לחלוטין מהמקובל בעולם כולו.

שתף את הפוסט

החשמונאים טיהרו את בית המקדש וקידשו שם שמים, כאשר כל עמי העולם ראו עין בעין שה` מסייע גם לחלשים ולמועטים כאשר הם עובדי ה`. נצחונם חרג לחלוטין מהמקובל בעולם כולו.

לרכישת חנוכיית שופר 

המכבים עצמם היו חסידי עליון ומסרו את נפשם עבור ה’ ועבור תורתו ומצוותיו. לולא התקוממותם לא היה המשך לעם ישראל, ורק בזכותם נותר העם במתכונתו הנצחית, והוא קיים כך עד היום. הם הקימו מלכות שכולה קודש, טיהרו את בית המקדש וקידשו שם שמים, כאשר כל עמי העולם, ראו עין בעין שה’ מסייע גם לחלשים ולמועטים כאשר הם עובדי ה’. נצחונם חרג לחלוטין מהמקובל בעולם כולו.

גם נסים גדולים ארעו להם, והמפורסם שבהם הוא נס פך השמן שזיכה אותנו בשמונת ימים של הלל והודיה לה’. אך למרות העובדה שהם היו צדיקים בחסד עליון וגם כוונותיהם היו טהורות, המשך הדורות שיצאו מהם היה שונה. צאצאיהם, מלכי חשמונאי העתידיים, חטאו בחטאים חמורים, הסתכסכו זה עם זה ועם אוייבים מבחוץ, הכניסו לארץ את המעצמה הרומית, שהלכה והתעצמה באותה התקופה והפכה בסופו של דבר למחריבת בית המקדש, והיא זו שהגלתה את טובי בני יהודה מארצם.

בגלל טעויות קשות מאד של מלכי חשמונאי האחרונים, הגיע למלוכה הורדוס, העבד האדומי, שעריצותו הרקיעה שחקים והוא הרג ולא חמל על בית יהודה.

בין השאר הוא נשא את מרים בת בית חשמונאי בעל כורחה כדי ‘לטהר’ את יחוסו, אך מרים קפצה מן הגג והכריזה: “כל מי שיאמר מעתה שהוא בא מבית חשמונאי – הוא עבד”. היא היתה האחרונה שנותרה, ובדברים אלו קפצה אל מותה.

מדוע ארע כל זאת למלכים הצדיקים שאהבת ה’ היתה מגמת חייהם? שהם אלו שקוממו את עם ישראל מעפר, ואיפשרו להם זכות קיום לדורות?

הרמב”ן (בראשית מ”ט, י’) מונה שני חטאים שבגללם העניש הקב”ה את החשמונאים:

א. החשמונאים לא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו את השבט והמחוקק משבט יהודה, המוזכרים בברכת יעקב לבניו. עונשם היה מידה כנגד מידה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם, והם הכריתום.

ב. החשמונאים היו כהנים, ולכהן אין חלק במלכות. הם נצטוו: “תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת, ועבדתם עבודת מתנה, אתן את כהונתכם” (במדבר י”ח, ז’). ולפי שנתעטרו בעטרה שאינה שלהם, סיבב הקב”ה והקים עליהם את הורדוס עבדם אשר כילה את זרעם.

שני החטאים קשורים לנושא אחד, והוא הקמת שושלת מלכות ללא התר. בודאי שמפאת המלחמה, ממליכים מלך לשעה גם משבטים אחרים, אך המשך המלוכה נתון כולו בידי שבט יהודה.

לחשמונאים היתה ראיה מהנביא (זכריה פרק ד’) שמותר להם להתעטר בכתר המלכות. הנביא זכריה ראה מנורת זהב וגולה על ראשה. הוא ראה גם את שבעה נרותיה ושבעה צנורות קטנים שדרכם עובר השמן מן הגולה לכל נר. משני צידי המנורה היו שני עצי זית, אחד מימינה ואחד משמאלה. המלאך גילה לזרובבל את פשר הנבואה, והוא שבנין בית המקדש השני יבנה “לא בחיל ולא בכח, כי אם ברוחי, אמר ה’ צב-אות” – לא בכוחם של בני ישראל הוא יבנה, אלא תהיה זו השפעה חיצונית מאת ה’ על דריוש מלך פרס.

זכריה הבין שהמלכות והכהונה הגדולה יוחזרו לישראל. את שני הזיתים לא הבין זרובבל בתחילה, ושאל: מה טעם שניים? שהרי ראוי שיהיה שורש השמן מזית אחד שהוא המלך, והלא הכהן הגדול נמצא במדרגה מתחת למלך? השיב לו המלאך שהמלכות תתחלק לשניים, את החיל והכוח יקחו הכהנים, ולזרע זרובבל מיהודה לא תישאר כי אם נשיאות התורה, שהיא רוח ה’. מנבואה זו הסיקו החשמונאים שבבית שני אכן המלכות תהיה לכהנים, ולכן הם המשיכו למלוך גם לאחר שהמלחמה והקרבות עם היוונים הסתיימו זה מכבר.

על פי דברים אלו נדרשת עדיין הבנת הפסוק: “לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו” (בראשית מ”ט, י’), שקבע יעקב בברכתו ליהודה, וממנו לומדים שאסור להסיר את המלוכה משבט יהודה. ואם כן, מה מועיל משל השמן שבספר זכריה נגד פסוק מפורש בתורה?

התשובה היא שלבני אהרן היתה זיקה מסויימת לשבט יהודה. תולדות בית דוד באות מיהודה שהוליד את פרץ. תמר, אם מלכות בית דוד, היתה מיוחסת לשם, שהוא מלכי צדק, שהיה כהן גדול לא-ל עליון בזמנו של אברהם אבינו.

בטעות זו טעו החשמונאים כשתפסו את המלוכה. לא נעלם מהם כי המלוכה באה מדוד, אך שהם סברו שהמלוכה באה גם מן הכהונה, ולכן שמו כסא לאם המלך, היא תמר.

כמו כן, במטרה להתיר את העובדה שהם נותרו על כסא המלכות, בחרו החשמונאים בנשיאי הסנהדרין

שיהיו מזרע מלכות בית דוד, והורישו את הנשיאות להלל ולבניו, כדי שיוותר שריד למלכות בית דוד. אך, כאמור, כל הפרטים הללו לא הצדיקו כלל את המשך מלכותם, ומלכות זו נעקרה מן העולם.

מתתיהו ובניו עצמם לא חטאו. הם ירשו את המלוכה לשעתה בדור שבו הם נאבקו ביוונים. החוטאים היו בני הדורות הבאים שהחזיקו במלכות מצד ירושת אבותיהם, והללו אמנם נענשו.

 

לרכישת החנוכייה Online 

מאמרים נוספים

אפיית מצות AI פסח שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה שופרות מהדרין יודאיקה #יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה רכישת שופר קניית שופר שופרות למכירה ייצור שופרות
פסח

חמץ ומצה

קרא עוד »

הירשמו לניוזלטר

וקבלו חינם את מגזין שופרות מהדרין יודאיקה מאמרי התוכן במעגל השנה!

אז למה אתם מחכים כנסו לחנות ותבחרו את מה שתמיד רציתם?

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

קורונה טכנולוגיה AI IoT טרנדים באופנה סטייל בחירות פוליטיקה ממשלה שינוי בריאות טיפול עצמי תעשיית המזון חברתי אקטיביזם ספורט יוגה נסיעות חופשות אוכל ללא גלוטן. judaica, Kudu Shofars, Religious Services, shofar, Shofars, הלכות חנוכה, חנוכה, חנוכייה, יודאיקה, מהדרין מן המהדרין, מעמד שופר, נרתיק שופר, רכישת מוצרי יודאיקה Online, שופר, שופר איל, שופר בבלי, שופר בבני ברק, שופר בהכשר הבד''ץ, שופר טבעי, שופר לא מעובד, שופר מעובד, שופר מרוקאי, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופרות, שופרות בבני ברק, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופרות בני ברק, שופרות לאירועים., שופרות מהדרין יודאיקה, שופרות מהודרים, שופרות קלי תקיעה, שופרים, שירותי דת, תשמישי קדושה