חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הילולת התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל: מעמד “תיקון אלף השופרות” בעמוקה

יונתן בן עוזיאל, שופרות, תיקון שופרות, שופר, מפעל שופרות, ייצור שופרות, מכירת שופרות, רכישת שופר, קניית שופר, שופר מחיר, כמה עולה שופר? איפה קונים שופר? שופרות בני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה, תשמישי קדושה, חנות מזוזות, מזוזות, תפילין, ספר תורה, הלל הזקן, התנא יונתן בן עוזיאל
בראשות המקובל הרב יחיאל אבוחצירא, מתקיימת עד היום בהילולת התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, ( בתאריך כו' בסיוון ) מעל קברו בעמוקה מעמד "תיקון אלף השופרות" במהלך ההילולה של התנא רבי יונתן בן עוזיאל. אירוע זה מהווה סגולה להמתקת הדינים ולהתעוררות רחמי שמים.

שתף את הפוסט

כמסורת מדי שנה, בתאריך כו’ בסיוון יום פטירת התנא ר` יונתן בן עוזיאל . מקום קבורתו מסוגל לקבל תפילה לפי המסורת לעניני זיווג, אפשר לעלות במשך כל ימי השנה לציונו.
אך ביום ההילולא נערכת עד היום  בשעות אחר הצהריים טקס תיקון אלף השופרות, בו מנהיג המקובל הרב יחיאל אבוחצירא את הקהל. במסגרת הטקס, סובבים המשתתפים שבע פעמים סביב ציון הקבר של התנא, ותוקעים בשופרות.
התוקע בשופר מהווה סמל להתעוררות רחמי שמים והמתקת הדינים, בפרט בענייני זיווג וזש”ק, כידוע האותיות הקודמות לאותיות שופ”ר הן ע’-ש’ ר’-ק’ ש’-ר’ ו’-ה = עקר”ה ח”ו, וידוע סגולת הבן איש חי שפרסמנו במאמר סגולת הבן איש חי – קניית שופר 

על גדולתו של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, אסתפק בלהזכיר את דברי התלמוד במסכת סוכה דף כח: בתיאור תלמידי הלל הזקן מראשוני התנאים, במאה ה 1 לפני הספירה, וכן נאמר שם: 

תנו רבנן שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן שלשים מהן ראוים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבינו ושלשים מהן ראוים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון עשרים בינונים גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי… אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף” ( סוכה כח עמוד א’ ) 

רש”י בפירושו על קטע זה מפרש: ”נשרף – שהיו מלאכי השרת מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו”. ובתוספות שם מוסיפים: ”כל עוף שפורח עליו מיד נשרף שהדברים שמחים כנתינתם בסיני שנתנה תורה באש וכעניין זה מצינו במדרש בעובדא דרבי אליעזר ורבי יהושע שהיו מסובין בסעודה וליהטה האש סביבם”

התנא מתקשה לתאר לנו את גדולת נשמתם, מכיוון שאילו היינו בידיעת אותה דרגה גבוהה, אף היא דרגה לכשעצמה, וגם בזמן כתיבת ברייתא זו חשש התנא שגדולתו לא נתפסת בממדי שחיקת הדורות, הוא הוכרח להביא ראיה ניסית, ויזואלית, שעוף הפורח מעליו היה נשרף, שהיא אמירה שיש להבין בפני עצמה וכמו שהרב שריקי מתעכב עליה בפרק הנ”ל ) ש”מלאכי השרת היו מתקבצין סביביו לשמוע דברי תורה מפיו” 

יונתן בן עוזיאל, שופרות, תיקון שופרות, שופר, מפעל שופרות, ייצור שופרות, מכירת שופרות, רכישת שופר, קניית שופר, שופר מחיר, כמה עולה שופר? איפה קונים שופר? שופרות בני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה, תשמישי קדושה, חנות מזוזות, מזוזות, תפילין, ספר תורה, הלל הזקן, התנא יונתן בן עוזיאל

קרדיט התמונה מיכאל יעקובסון, רישיון-השימוש

בשנת תשס”ז  2019 תועד באתר כיכר השבת איך נראה אותו תיקון, כמו כן, באותה שנה נדחה תיקון השופרות, ליום ראשון מכיוון שיום ההילולא של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל חל להיות בשבת, ומפני קדושת המעמד הוא נדחה ליום ראשון. 

אפיזודה מרגשת ומעוררת השראה שהתרחשה תוך כדי כתיבת השורות, וגרמה לי להתרגש, היום עקב נסיעת נאלצתי לשהות בפקקי ארץ ישראל,  וגמלה בליבי החלטה לשמוע מעט דברי תורה ומוסר,
והנה בתוכנת השמע קפץ לי ערוץ מאיר שיעורי מסילת ישרים של הרב אורי שריקי( מדובר על שיעורים שנמסרו בשנת 2010 כארבעה עשרה שנים טרם כתיבת הפוסט ) התחלתי לשמוע תוך כדי נסיעה, את הפרק הראשון, ניתן לשמוע דבר פלא מענין ישר בתחילת השיעור שנמסר באופן קבוע ורנדומלית, הוא נמסר באופן לא מכוון כפי שהעיר אחד ממשתתפי השיעור, בדיוק ביום ההילולא של הרמח”ל הקדוש זצ”ל, 
 מאחר ששמעתי דברי טעם וחכמה, המשכתי להסתקרן אף לאחר מכן לשמוע אף את הפרק השני, החלטתי תוך כדי כתיבת הפוסט אאזין לפרק השני.

 והנה אך אני בא לכתוב את הנזכר מעלה, את דברי הגמרא על גדולתו של התנא יונתן בן עוזיאל , הרב מצטט דברי שואל בדקה 28.30 בשם שחר שגר באילת ( והשואל מוסיף שלצערו הוא גר שלא במקום תורה וקורא לעיר אילת א’י ל’לא ת’ורה – ומתקן מיד את השואל העונה על השם שחר, ש חלילה לכנות כך עיר בישראל, באילת יש הרבה תורה ואם כבר אפשר להליץ על אילת את ראשי התיבות – א’ין י’ום ל’לא ת’ורה) ומתחיל לצטט ולהתעמק בדברי הגמרא הנזכרים, המתארים את גדולתו של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, ויהי לפלא בעיני.

ומכיוון שיד השם מכוונת את צירופי כל המקרים, וההשגחה העליונה סיבבה כך, אעיז להוסיף להזכיר אף את דברי התלמוד במסכת מגילה ( דף ג עמוד א ). 
“ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא: תרגום של תורה – אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושוע; תרגום של נביאים – יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי, זכריה ומלאכי. ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. יצתה בת קול ואמרה: “מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם?!”. עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר: “אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם. גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקת בישראל”. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים. יצתה בת קול ואמרה לו: “דייך”. מאי טעמא? משום דאית ביה קץ משיח.” ( מגילה דף ג עמוד א )

גדולתו של גדול בינוני תלמידיו של הלל הזקן התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, הייתה כה גדולה, שאם לא היה מפסיק היה מגלה את הקץ ומביא את המשיח. 

שנזכה שזכותו של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל תעמוד לכל עם ישראל, וה’ יושיע את עמו ישראל במלחמה עקובה מדם זו, דברי תורה אלו ופירותיהם, להצלחת חיילינו, להחזרת כל החטופים בשלום, ולרפואת כל הפצועים בנפש ובגוף, שהקב”ה ירפאם בבריאות איתנה, וישפיע עליהם נהורא מעליא, ונזכה בקרוב לחזות בקץ כל המלחמות וייסורי העולם, ובמלואת הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, עם ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אכי”ר. 

 

 

מאמרים נוספים