חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שופר מקרן תיש עז

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for, קניית שופר, שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות,מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for, קניית שופר, שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות, שופרות עז-תיש, שופר עז. י.
האם שופר עז כשר?

שתף את הפוסט

כשאין שופר של איל יכול ליקח שופר מתייש או עז, והוא קודם לפני שופר של יעלים ושאר חיות ( תקפ”ו סק”ד ) דהוא קרוב לשה למין שה יותר, כדכתיב שה כבשים ושה עזים, ויש קצת זכר לעקדת יצחק. 
הריטב”א על מסכת ראש השנה: עוד הקשו והרי של עז דכשר ולא מצינו שנקרא שופר להיפך נקרא קרן ” והצפיר השעיר קרן חזות בין עינו” ותירצו ששופר עז נקרא גם שופר, שהעז הוא בכלל שה, כמו שהפסוק אומר ” שה כשבים ושה עזים ” ושופר ראש השנה נלמד מיובל בו נאמר ” שה ” . 
קהילות הבלקן, בולגריה, יוון, תורכיה, ואיטליה ההיסטוריות בגולה, נהגו לתקוע בשופר של עז, לפני כמה שנים הביא אלינו לתיקון שופרות תיישים/עיזים מבית הכנסת האיטלקי בתל אביב , לתיקון שופרות אלו שעברו עליהם מעל 180 שנה, וכן מהונגריה קיבלנו שופר ממש לאחרונה 2 שופרות מבית הכנסת בבוקרשט מלפני השואה אחד מהם שופר עז, ההבחנה בין שופר עז לשופר איל היא מאוד ברורה וניתן לזהות את הקרן כך: 
גם אחד מהסבים שלי תקע בשופר עז/תיש והסיבות שהם תקעו בשופרות אלו כנראה בגלל הימצאות עיזים ותיישים יותר מאיילים, אך עדיין קצת מתמיה שקהילות רבות תקעו בשופרות עז ותיש כי ר’ יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש כתב עליהם דברים חריפים ביותר, כדלהלן: חלק שני דרוש ה’. כתב על אלה שאינם מהדרים אחרי שופר איל, דעת הרמב”ם ( פ”א מהלכות שופר הלכה א ) וכן דעת התוספות כו: ) שאפילו בדיעבד לא יוצאים ידי חובה ומעכב את התקיעות, הוי

שופר עז שופר תיש שופר איטלקי שופר טורקי Babylonian Shofar, Code Shofar, Jerusalem Shofar. קול שופר, judaica, Kudu Shofars, Moroccan Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Ram Shofar, Religious Services, shofar, Shofar Pouch, Shofar Stand, Shofars, Unprocessed Shofar, Yemenite Shofar, יודאיקה, מעמד שופר, נרתיק שופר, קול שופר מפעל לייצור שופרות, שופר, שופר איל, שופר בבלי, שופר בבני ברק, שופר בהכשר הבד''ץ, שופר טבעי, שופר ירושלים, שופר לא מעובד, שופר מעובד, שופר מרוקאי, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופרות, שופרות בבני ברק, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופרות בני ברק, שופרות לאירועים., שופרות מהדרין יודאיקה, שופרות מהודרים, שופרות קלי תקיעה, שופרים, שירותי דת יודאיקה Share Prompt מזוזות סידורי תפילה ציציות שבת חגים קידושין ברכות תפילין כיפות חנוכייה מנורות תחכום תורה קבלה חסידות מצוות הלכה אגדה מסורת אמונה סגולת שופר מפלת נפלים מכירת שופרות קניית שופר במרכז התאמת שופר לבעל תוקע

שוטים, אם יהיו רופאים לרפאות גופך, ושנים מהם יאמרו רפואה זו אינה מועילה, כי אינה טובה כל כך, כמו שישנה רפואה זו במרחקים, ורופאים אחרים אומרים שגם הרפואה השכיחה אף שאינה כל כך טובה כמו הרפואה ההיא במרחקים, מכל מקום תועיל, וברור שתחוש לרופאים ההמה, ותשלח שליח וציר מיוחד למרחוק להביא צרי ההיא, שהיא רפואה מוחלטת לדעת כל הרופאים, ואם כן ברפואת הגוף שהיא רק רפואת שעה, ואינה רפואה מוחלטת בכל הסמים, כי הכל תלוי ביד רופא כל בשר, מה תעשה ברפואת הנפש, ורפואת שבר כל עם ה’, שהוא שופר אשר הוא ארוכה ומזור לכל תחלואי נפשות ישראל להפר שטנים, ורופאים מומחים כרמב”ם ותוספות אומרים שאינם יוצאים רק בשופר של איל איך תסמוך על רופאים אחרים, ואף הם מודים שהאיל משובח למצווה. 
וכן מצאנו באיגרת השופר לר’ ליפמן מולהוזן ( הובא בישורון כג ) שכתב ” והנני גוזר בתוקף גזירתנו, שמיום כתבי זה עם הסכמת מקצת הרבנים תופסי ישיבה שלא יעשה שום אדם שום שופר שאינו של איל עוד וארור האיש אשר יעשנו אפילו של תיש” והביא שם שמידת הדין פגעה בגלל שלא השתמשו בשופר של איל, וסיימו שם באגרת ” יפה כיוון ותיקן מהר”ל שיחיה ובית דינו שגזרו שלא לתקוע אפילו בשופר של תיש במקום שמצוי שופר של איל ולחקר ואחר של איל בכל כוחו כאשר נכתב למעלה, וכבר יש בעולם שופרות של איילים, ועל מהר”ל ( הרב ליפמן הנ”ל ) שיחיה נאמר ” וקרנו תרום בישועתך” . 

בתמונה מר זקני חכם יום טוב זצ”ל, תוקע בשופר עז, מלחמת העולם השניה 1942(לא היה בנמצא שופרות איל) השופר עדיין ברשותנו ולא נס לחו. 

שופר עז כמסורת יהודי איטליה והבלקן השופר של סבא ר’  יום טוב זצ”ל

שופר עז

שופר עז כמסורת יהודי איטליה והבלקן השופר של סבא יום טוב זצ”ל
שופרות עז נדירים כמנהג קהילת יהדות איטליה, טורקיה, ושאר ארצות הבלקן,
סגנון התקיעות ייחודי ונדיר, הנשמע כמו יללה ובכי וגניחות השבים בתשובה, כמו שניתן לראות בסרטון שנשלח אלינו לפרויקט שופרות מהדרין תיעודי – באדיבות הקהילה היהודית באיטליה, רומא

מוזיאון יהדות איטליה Museum of Italian Jewish Art


1) צפו בסגנון התקיעות של יהדות איטליה רומא בפרויקט התיעודי שלנו שופרות מהדרין יודאיקה תיעודי
2) ובתיעוד המסורת שלהם באיטלקית
3) בחירת שופר עז בחנות השופרות לרכישה מהירה בחנות שלנו
4.) כתבה מרגשת על מציאת שופר עתיק באיטליה, ניתן לראות שמדובר במסורת עתיקה מאוד.

 
שתף

מאמרים נוספים

הירשמו לניוזלטר

וקבלו חינם את מגזין שופרות מהדרין יודאיקה מאמרי התוכן במעגל השנה!