פורסם ב- כתיבת תגובה

אחיזת השופר

קורונה מנין חצרות שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות

אחיזת השופר

קורונה מנין חצרות שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות
דין אחיזת השופר

שתף את הפוסט

בשופר יש דין אחיזה, כדמשמע מדברי התוספות (ראש השנה דף לד עמוד א ) ” פירוש שיאחזנו בידו ויתקע ולא שיניחנו על גבי שום דבר ויתקע” וכן מפורש בסידור רב עמרם גאון ( עמוד רצ”ו ) שכתב ” וכשהן יושבין קודם שיעמדו קודם שיעמדו בתפילה אוחז ש”ץ שופר בידו ומברך” הרי מפורש שצריך לאחזו בשעת הברכה, וכן מבואר בשאילתות ( שאילתא קעא ) שכתב ” ונשקול חצוצרתא בידיה ומברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לתקוע בשופר” ומדייק שם הנצי”ב בהעמק שאלה מלשון “ונשקול בידיה” דצריך לאחוז השופר בידו בשעת הברכה. 

הרב אדלשיין שליט''א שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקהבוחר שופר בחנות שופרות מהדרין יודאיקה#יהדות #הלכה #תורה #תפילה #כשרות #חגים #קהילה #צדקה #מזוזה #ספרים_יהודיים שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד עמוד הבית בית מלאכה לייצור שופרות ומרכז מבקרים יחיד מסוגו בעולם. קול שופר ייצור שופרות כשרים לתקיעה.ביהדות השופר משמש לקיום מצוות כתקיעת שופר בראש השנה וביום הכיפורים, וכן הוא סמל לחירות בשנת היובל ובבוא המשיח, וככזה הפך השופר לסמל יהודי בכל העולם. מיני שופרות ...מחפש שופרות ? כנס עכשיו ! מגוון רחב של שופרות בכל הגדלים וכל הסוגים בהזמנה און ליין עכשיו באתר >>> ... כל הקונה שופר מקבל נרתיק לשופר במתנה. SALE SALE SALE מבצעים, המקום הכי טוב לשופרות, מעצמה של שופרות, אלופי השופרות, מקצועני השופרות, ייצור שופרות , בית מלאכה לשופרות, ייצור שופרות כשרים לתקיעה הרב אדלשיין שליט”א בוחר שופר בחנות שופרות מהדרין יודאיקה 

ונפקא מינה לדינא לכאורה אם לאדם יש גבס על היד שלא יוכל לתקוע בכדי לצאת ידי חובה מאחר שחוצץ. 

כתב בלקט יושר שראוי לכתחילה לאחוז השופר בכל כף ידו ולא בשתי אצבעות.
בשער הכוונות ( דף צ”ז עמוד ד ) כתב: ב’ אותיות ש”ו מן השופר הן סוד ש”ך והם נשלמים לחשבון על ידי היד שך האדם האוחזת השופר”  ( י”ד 14 14 מפרקים ביד + ש”ו 306 )
נמצא לדבריו שלא כדאי לאחוז השופר בשתי ידיו שעל ידי זה הוא מקלקל הרמז שיש בזה, כי 2 ידיים זה יותר מי”ד פרקים שיש להוסיף על הש”ו דשופר, וצ”ע. 

התקיעות בצד ימין של פיו

“וטוב לתקוע בצד ימין אם אפשר” ( לשון הרמ”א תקפ”ה ב ) והיינו שאוחז השופר בימינו, ומעמידו על צד ימין של פיו. 

 

המגן אברהם מסביר את טעמו מכיוון שצריך לערבב את השטן שהוא בימין ” שנאמר והשטן עומד לימינו לשטנו” וכתב שכן נכון על פי קבלה, ולא כשיטת הלבוש שכתב שיתן בצד שמאלו. 

ומה שכתב שכן הוא בספרי קבלה, היינו שבספרי הקבלה הובא שהבל פה היוצא מצד ימין של הפה יש לו מעלה מיוחדת, וממילא התקיעות הנעשות בהבל הפה, ראוי שייעשו בצד ימין של הפה. (הגר”י שטרן)

ועוד כתב המגן אברהם דאין צריך ליתן בשמאל ששם מגן התפילין של יד. 

ובביאור הלכה (ד”ה וטוב) הביא ששמע בשם הגאון ר’ מאיר שמחה ז”ל ( בעל האור שמח ) דתקיעת שופר ילפינן מחצוצרות המלחמה ובגדעון כתיב “וַיִּתְקְעוּ שְׁלֹשֶׁת הָרָאשִׁים בַּשּׁוֹפָרוֹת וַיִּשְׁבְּרוּ הַכַּדִּים וַיַּחֲזִיקוּ בְיַד שְׂמאוֹלָם בַּלַּפִּדִים וּבְיַד יְמִינָם הַשּׁוֹפָרוֹת לִתְקוֹעַ וַיִּקְרְאוּ חֶרֶב לה’ וּלְגִדְעוֹן”  ( שופטים פרק ז פסוק כ ) ע”ש. 

אך יש להקשות על כך, שהרי כשאמרו “בצד ימין ” אין הכוונה ליד ימין אלא לצד הימני בפיו ואם כן מה הראיה מגדעון הרי במצוות פשיטא דיחזיק ביד ימין ככל המצוות שיש להחזיקם בצד ימין ( ימין ה’ עושה חיל-וכל פניות שלך לצד ימין ) אבל אין משם ראיה או מקור לדברי הרמ”א לתקיעת שופר בצד ימין של פיו. 
ומימלא יש לכאורה לדון ולפשוט את ספק הפוסקים האחרונים שדנו לגבי איטר יד באיזה יד יחזיק את השופר על בסיס דברי האור שמח והביאור הלכה הנ”ל, שהרי אין הנידון בדברי הרמ”א ביד ימין שבזה כל הלכות איטר יד החלים בכל המצוות יחולו אף כאן, ואין כאן ענין של יד ימין במיוחד יותר מכל המצוות האחרות,  רק תקיעה בצד ימין של פיו ומימלא אין נפקא מינה בין איטר יד לימני. 

מסביר הגרי”מ שטרן את כוונת ר’ מאיר שמחה זצ”ל היא כדלהלן: הרי אם אדם רוצה לתקוע בצד ימין של הפה, מצד הטבע הוא מחזיק את השופר ביד ימינו, ואם רוצה לתקוע בצד שמאל של הפה סביר להניח שיחזיק אותו בצד שמאלו.
ואם כן במעשה גדעון המצוטט נאמר: ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים וביד ימינם מהשופרות לתקוע” ומזה שהחזיקו ביד ימינם , זהו בגלל שצריך לתקוע בצד ימין של הפה, וניתן מקור לדברי הרמ”א להעמידו בצד ימין של הפה. 
וניתן לדייק זו מלשון הכתוב: ” וביד ימינם מהשופרות לתקוע ” מהו הוספת המילה לתקוע הלא ברור שלא החזיקו השופר ליופי, אלא מכיוון שמטרתם הייתה לתקוע והתקיעה צריך שיהיה בצד ימין של הפה לכן החזיקו השופר בצד ימין. 

וכדי להוסיף נופך אפשר לחדד יותר ולשאול מדוע החזיקו ביד שמאל את הלפידים הרי דרך הטבע ורוב העולם מחזיקים בצד ימין, אלא מאחר שכל מטרתם הייתה ” להזכיר זכות מתן תורה ” כמובא שם ברש”י ( פסוק ט”ז ) והשופרות היה כדי לתקוע לכן הוצרכו להחזיק את הלפידים בצד שמאל בכדי שיד ימין תהיה פנויה להחזיק את השופר ולתקוע בצד ימין של הפה. 

ובזה מובן הדיון לגבי איטר באיזה יד יחזיק ולכאורה הרי בשופר צד ימין ושמאל הוא לגבי פיו ולא לגבי היד ובזה איטר יד ושאר בני האדם שווים, ולפי הנ”ל מובן החוב שהרי כדי לתקוע בצד ימין של הפה צריך להחזיק את השופר ביד ימין אבל איטר רוצה לתקוע בימין הפה יצטרך להחזיק ביד שמאל וזהו מה שדנו לגבי איטר האם מה דינו של איטר יד. 

איטר יד 
גם איטר יד מחזיק את השופר בצד ימין 
באגודה כתב שבשמאל התפילין של יד מגינה ולכן לתקוע בצד ימין, ועל פי זה כתב המגן אברהם דאיטר יד שמניח בימינו יתקע בימין שלו ( בשמאל העולם ) וכ”כ האליה רבה, ומטה אפרים ס”ד, אך החמד משה כתב דאין הכוונה דווקא על התפילין של התוקע דמגינים אלא התפילין דעלמא המגינים על מידת שמאל שהוא מידה ואין חילוק בין איטר יד לאחר וכן נראה מהכוונות האריז”ל, וכדבריו פסק בשער הציון סקי”ז והוסיף דאף הגרי”ז לא כתב מטעם המג”א דלטעם הלבוש אין חילוק בזה. 

המג”א כתב בתחילת דבריו, שצריכים לתקוע לאותו כיוון שבו נמצא השטן ואם כן אותו צד שבו נמצא אינו מתחשב אם האדם התוקע הוא איטר או לא אולם לפני הטעם שתפילין מגינים וממילא יש לתקוע לצד השני שבו אינו מניח הרי האיטר שמניח בימין כל אדם צריך לתקוע לצד השני שהוא שמאל כל אדם. 

שיטת השיטה שיתקע בצד שמאל פיו 

לבוש ס”ב כתב שעל פי הקבלה יש לאחוז השופר בצד שמאל של פיו. 
ויש להוסיף שבספר המנהגים של רבי אברהם קלוזנר ( ד”ג ע”ב ) כתב יפול בתחנון על צד שמאל ומאי שנא צד שמאל מהימין וכו’ ענין אחר כדי לזכור עקידת יצחק שכשרצה אביו לשוחטו שכב על צד שמאל וכן הוא בספר מטה משה ( סימן ר”ו ) 

נמצא שבזמן העקידה יצחק שכב על צד שמאל, אם כן לפי זה בתקיעת שופר שהוא זכר לעקידה יש ענין לאחוז בצד שמאל את השופר, אמנם בשאר הפוסקים הוזכר צד ימין כעדיף. 

אינו יכול לתקוע בצד ימין 
גם מי שאינו יכול לתקוע בצד ימין של פיו, על כל פנים רצוי שיהפוך את פי השופר ( צידו החיצוני המורחב – צד תיבה התהודה ) לצד ימין, כלשון המהרי”ל ( הלכות שופר סק”ה ) צריך להפוך פי השופר לצד ימין ששם השטן דכתיב ” והשטן עומד על ימינו “.

ומלשון המהרי”ל מבואר שצד ימין אין הכוונה בצד ימין של פיו של האדם אלא שפי השופר יהיה לצד ימין,  צידו החיצוני המורחב – צד תיבה התהודה ( ונקרא פה כדוגמת הפה ממנו יוצאים הקולות ) ולכן יהפוך את השופר שיציאת הקול תהיה לצד ימין. 

ובאליה רבה ( סק”ח ) כבר הרגיש בזה דצריך עיון על הרמ”א שלמד דין זה מהמהרי”ל דהרי לשון המהרי”ל “צריך להפוך פי השופר לצד ימין” וכן כתב מטה משה יהפוך השופר לצד ימין משמע דאף לשיטה שיש לתקוע בצד שמאל כנזכר לעיל שכך שיטתו של המטה משה עדיין יש צורך להפוך פי השופר לצד ימין. 

עוד הוסיף הרמ”א (תקפ”ה) יהפוך השופר למעלה שנאמר עלה אלוקים בתרועה, ובמג”א ( סק”ה ) משמע שצריך שיהא פי השופר למעלה מפי התוקע וכמ”ש ביד אפרים, ובמט”א ( סק”ד )משמיה דהאריז”ל הוא שראש השופר עצמו יהיה מתחת לפיו, ( כף החיים סק”ל ) . 
והביא ראיה יפה מזה מהרה”ג שלמה בנדלדר מכך שכתבו להפוך את השופר לכך שבזמנם היו שופרות בצורת ו’ ודלא כמי שכתב שהם דומים ליעל והוציא לע”ז על מסורת הראשונים שהיו עושים השופרות כדוגמת השופרות המרוקאים כי להפוך את השופר שייך בשופר פחוס ולא בשופר עם קימור שמאלה שהופכו לצד ימין. 

עוד מאמרים שיעניינו אותך

אהבת חינם, חסד, אהבה לזולת, אחווה, אהבה ללא תנאי, מצוות אהבה, עזרה הדדית, אהבת האדם, נתינה, סובלנות, צדקה, אמפתיה, אכפתיות, חברות, כבוד הדדי, תמיכה רגשית, אהבה בין אנשים, אהבה אוניברסלית, פיוס, אחדות, Unconditional love, Kindness, Altruism, Brotherhood, Selfless love, Love thy neighbor, Mutual aid, Human compassion, Generosity, Tolerance, Charity, Empathy, Caring, Friendship, Mutual respect, Emotional support, Love among people, Universal love, Reconciliation, Unity, קמעונאים, סיטונאים, שופרות, ייצור, מפעל, שיווק, תשמישי קדושה, יודאיקה, תפילה, תיק לשופר, מעמד לשופר, מנטרל ריח, עבודת יד, עץ זית, עיצוב, אומנות, סדנאות, יהודי, מתנה, עיצוב יהודי, בית, עמותות, תרומות, תפילת שחרית, תפילת ערבית, תפילת ראש השנה, תפילת יום כיפור, חגים, מזוזה, תפילין, ספרי תורה, מגילת אסתר, חנוכייה,חנוכיה, כיפה, סדר פסח, ראש השנה, סוכה, לולב, עצי תמר, פסח, שבועות, סוכות, ימים נוראים, ברית מילה, בר מצווה, בת מצווה, חתונה, מתנות לתורמים, מתנות לקהל, תפילות, חגיגות, אמונה, קידוש, הבדלה, מנורה, כוס כיסוי, קידושין, הצלת נפשות, קריאת התורה, מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for
אקטואליה ביהדות

אהבת חינם

קרא עוד »

הירשמו לניוזלטר

וקבלו חינם את מגזין שופרות מהדרין יודאיקה מאמרי התוכן במעגל השנה!

אז למה אתם מחכים כנסו לחנות ותבחרו את מה שתמיד רציתם?

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

ערכת תחזוקה לשופר, ערכת תחזוקת שופר, שופר, שופרות, shofar shofarot ערכת תחזוקה לשופר, ערכת תחזוקת שופר, שופר, שופרות, shofar shofarot Shofar Deodorizer שופרות, שופר, שופר בבני ברק, שופרות בבני ברק, שופרות מהדרין יודאיקה , שופרות מהודרים, שופר מרוקאי, שופרות בהכשר הבד''ץ, שופר בהכשר הבד''ץ, שופרות לאירועים. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות שופר, שופרות, יודאיקה, שירותי דת, שופרות קלי תקיעה, נרתיק שופר, מעמד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר מרוקאי, שופר תימני, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר מעובד, שופר לא מעובד, שופר ירושלים, Shofar, Shofars, Judaica, Religious Services, Kudu Shofars, Shofar Pouch, Shofar Stand, Ram Shofar, Code Shofar, Moroccan Shofar, Yemenite Shofar, Babylonian Shofar, Natural Shofar, Processed Shofar, Unprocessed Shofar, Jerusalem Shofar. שופר, שופרות, shofar , kudu shofar shofars יודאיקה, מפעל שופרות, בית מלאכה שופרות, מכירת שופרות, חנות שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר תמונות של שופרות מנטרל ריח לשופר