פורסם ב- כתיבת תגובה

אלול – במחיצת גדולי ישראל

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...

אלול – במחיצת גדולי ישראל

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...

שתף את הפוסט

עובדות מגדולי ישראל, על חרדת הדין, ואווירת אלול שאפפה את צדיקי הדורות, ואפילו אצל פשוטי העם, בתקווה שתדבק בנו האווירה המיוחדת של הימים הנעלים הללו.

 

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...

הגאון "נודע ביהודה" רבי יחזקאל לנדא זצ''ל

בשו''ת 'נודע ביהודה' ( חו''מ סימן כה ) כתב: כתבו קיבלתי...ויען בימים האדירים הנוראים עול הציבור עלי ביותר, וגם שערי דמעה אין ננעלים וראשי כבד עלי, לא עיינתי בשאלות הבאים אלי, כי אם בדברים הנחוצים ביותר.

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...

הגאון רבי עקיבא איגר זצ''ל

'כתב וחותם רעק''א' ( תניניא עמ' קכט ) "מכתבו היקר הגיעני בערב ראש השנה העבר, ומחמת טרדות וחרדת קדושת היום לא שמתי ליבי ליתן מכתבו במקום המיוחד להיות למזכרת להשיבו, ואזדא מיני מילתיה עד היום ( פרח ממחשבתי עד היום )"

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...

הגאון רבי משה סופר בעל ה'חתם סופר' זצ''ל

שו''ת חתם סופר ( ח''א סימן קעב ) מכתב מיום ה' תשרי, כותב, "ואשיב בקיצור כי אין לי פנאי בימים הקדושים האלו לצאת בפלפלת כל שהוא" ובדרשותיו לראש השנה מוסיף: "כי בתענית ובכיה יריעו לפני בוא המלך ה'...פירוש קודם ראש השנה, בימי אלול יתענו ויבכו כי ימי רצון המה.

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...

הגאון רבי אברהם בורנשטיין זצ''ל בעל 'אבני נזר'

הגאון בעל אבני נזר בשו''ת ( יו''ד סימן רכ''ט ) כותב, בראשית חודש אלול, "ואין לי פנאי לעיין בימים האלה ימי חשבון עם קונהו"

סגולת הבן איש חי קניית שופר שופר, shofar, שופרות, shofarot, סוגי שופרות, ייצור שופרות, מפעל שופרות, חנות שופרות, מכירת שופרות, מעמד לשופר, סטנד שופר, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר לא מעובד, אתר שופר

הגאון רבינו יוסף חיים 'בן איש חי' זצ''ל

הגאון רבינו יוסף חיים 'בן איש חי' זצ''ל, בביטוי מדהים בחודש אלול: צריך אתה לדעת שאני כותב לך מכתב זה בימי התשובה , שבהם כל דקה חשובה בעיני כחודש ימים.

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...

רבי אהרן מקרלין 'הבית אהרון זצ''ל

רבי אהרן מקרלין 'הבית אהרון זצ''ל, היה אומר כאשר אני רואה את הלבנה הניבטת ומאירה בתחילת חודש אלול, מקיא אני את חלב אמי מרוב פחד ויראה וזיע.

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for

האדמור מצאנז קלויזנבורג זצ''ל על 'בני ישככר' זצ''ל

מספר האדמור מצנז קלויזנבורג זצ''ל על סבו בעל בני יששכר זצ''ל, ישנו מכתב אשר כתבו בחודש אלול, ונראים האותיות כתובות שלא כסדר...מעלה... מטה...ובמכתב כותב הרבי ( הבני יששכר ) בין היתר "ולא אוכל להאריך מחמת שידי מרתחין כשאני כותב מפחד ה' ומורא יום הדין" (דברי תורה כי תבוא תשס''ד)

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...

הסבא מקלם על רבי ישראל מסלנט זצ''ל

מי שלא ראה את הגאון רבי ישראל סלנטר זצ''ל בימי חודש אלול, לא ראה אימת הדין אמיתית מימיו, וכשאחד ראה פעם את חרדתו של ר' ישראל זצ''ל מיום הדין, ושאלהו בתמיה וכי "אלול דוב הוא"? השיב ואמר" אף מי שכתוב בו "גם את הארי ואת הדוב הכה עבדך" ( שמואל א יז ) הלא הוא דוד המלך, בבוא הימים האלה אומר: סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי" ( תהילים קיט)

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for, AI, יום כיפור, יום הכיפורים, יום כיפורים, סליחה, כפרה, תשובה,

יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל

"אִם יָשׁוּב מִיָּד תְּקַבְּלוֹ" כְּמוֹ סְחוֹרָה בְּעוֹנָתָהּ הַנֶּחְטֶפֶת מִיַּד הַסּוֹחֵר מִבְּלִי שֶׁהַקּוֹנֶה מְדַקְדֵּק בָּהּ הַרְבֵּה - "כֵּן בַּיָּמִים הָאֵלֶּה חוֹטֵף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא תְּשׁוּבַת יִשְׂרָאֵל מִיָּדָם וְנִתְקַבֵּל בְּרָצוֹן" יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל - מְאוֹרָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל אוֹת ב'

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for, AI, יום כיפור, יום הכיפורים, יום כיפורים, סליחה, כפרה, תשובה,

רַבִּי שְׁלֹמֹה זַלְמָן אוֹיֶרְבַּךְ

פֶּלֶא בְּעֵינֵי מַדּוּעַ כֹּה רַבִּים שׁוֹאֲלִים בִּימֵי אֱלוּל וְתִשְׁרֵי בְּהִלְכוֹת שׁוֹפָר וְתַעֲנִית וְכִמְעַט שֶׁלֹּא שׁוֹאֲלִים בְּהִלְכוֹת תְּשׁוּבָה

מאמרים נוספים

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

שופר, שופרות, ייצור שופרות, בית מלאכה לייצור שופרות, סוגי שופרות, שופרות קלי תקיעה, שופרות בני ברק, שופרות בהכשר הבדץ, שופרות לחתונה, שופרות ירושלים, shofar, shofarot, תקיעת שופר, ראש השנה, יהדות, חנות יודאיקה, חנות מוצרי דת, שופר איל, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר בבלי, שופר טבעי, שופר קודו, שופר אנטילופה, שופר מספר 1, שופר קל תקיעה, קלי תקיעה, קלותקיעה, קַלוּתְּקיעָה-כשרות צמודה - המרכז לשופרות קליתקיעה, קול שופר מפעל שופרות ומרכז מבקרים שופר למכירה אונליין ...
פורסם ב- כתיבת תגובה

שופרות מהדרין – הבחירה של גדולי ישראל

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for
מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for
שופרות מהדרין - בוחרים שוב ושוב גדולי הדור בהווה כבעבר חלקם בחיים וחלקם זצ''ל, בגלל קלות התקיעה באיכות, והידור השופרות בתכלית ההידור והכשרות!

שתף את הפוסט

מכל גווני הקשת, כל הזרמים והשיטות, המבחר האיכותי ללא תחרות, ההתאמה האישית לכל תוקע, גדולי ישראל לדורותיהם, בחרו בשופרות מהדרין יודאיקה, בגלל איכות קול השופר המופק בקלות, התאמת השופר לבעל תוקע בשיטה ייחודית ומקצועית, ודיוק בבחירת הקול לכל קהילה,עדה  או מנהג. 

אדמורי”ם, רבני ערים, ראשי ישיבות, ובעלי התקיעה בארץ ובעולם, בוחרים שוב ושוב ב”שופרות מהדרין יודאיקה”, חלקם מתועדים בגלריית תמונות “גלריית גדולי ישראל בשופרות מהדרין יודאיקה” הרשימה ארוכה. 

מחצרות חסידיות וי’זניץ, ( הרב ארנסטר ) האדמו”ר מצאנז, ובסאטמר ( מונורו-ארה”ב), וגם ראש ישיבת סאטמר בישראל, ב”ב, האדמו”ר פיטסבורג ( אשדוד ), האדמו”ר מספינקא, האדמו”ר מדארג,  ועד רבני ערים בארץ, זקן רבני ארץ ישראל הרב יעקובוביץ זצ”ל, וגדולי ראשי הישיבות, אשכנזיות כספרדיות, מישיבת “כסא רחמים” הספרדית מרן הגאון הרב מאיר מאזוז שבחר בשופר שלנו, ועד גדולי ראשי הישיבות האשכנזיות כדוגמת מרן ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין זצ”ל, ישיבת פוניב’ז,  ישיבות “ארחות תורה”, “רינה של תורה” – כרמיאל,  ישיבת דברי חיים, ישיבת “תושיה” תפרח התוקע הרב גריינמן, ישיבת “קול תורה” ( הרב רוטנברג ) ישיבת “חברון” התוקע הרב מלצר, ראש כולל “כסא רחמים” הרב עידן, ראש מוסדות “יביע אומר” הרב יגאל כהן שליט”א, הגאון הרב צמח מאזוז שליט”א – ישיבת כסא רחמים, ראש ישיבת תומכי תמימים הרב גולדברג שליט”א, הרב ביסטריצקי שליט”א, והרב יעקב לנדא שליט”א, משפיעי חב”ד ושלוחי חב”ד בכל העולם תוקעים בשופרות שלנו בעשרות קהילות בארץ ובעולם, ( חב”ד ), ראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא שליט”א, קהילת איטליה-רומא הרב סנדרו, קהילת מקסיקו הרב אברהם משען שליט”א, 
 כל גווני הקשת היהודית, המבחר האדיר שיש לנו מותאם לכל קהילה, לכל דורש, ולכל מנהג, או מסורת, והרשימה ארוכה.
כמו כן ב
פרויקט התיעודי שלנו הייחודי ויחיד מסוגו בעולם,  אנו יודעים לדייק כל קהילה לפי המסורת שלה באופי התקיעות, תיעדנו במהלך השנים, את כל סגנונות התקיעה לפי כל המסורות של הקהילות היהודיות בעולם, ואת ההדרכה אנו מספקים חינם ללא עלות לכל דורש.  

היכולות שלנו לדייק בהתאמת השופר לשפתי התוקע היא גבוהה מאוד, אנו משתמשים בטכניקות חדשניות, וכלים טכנולגיים למדידת קול, ומנצלים את הידע תיאורטי מעולם המוזיקה, וההנדסה, לטובת המצווה החשובה של “תקיעת שופר” שתצא בהידור ובשלימות, ואת הניסיון של עשרות שנים, להתאמה מדויקת, כמו כן במידה ויש צורך של התאמה ליטוש או שיוף של השופר במקום, יש לנו מכונות ליטוש מתקדמות בהם אנחנו יכולים לבצע עבודות להתאמה על אתר. 

אנו רואים בהפצה הידע שליחות קודש, תקיעת שופר נקראת חכמה ואינה מלאכה, וגם לא תוקעים בשבת שמא ילך לחכם הבקי ללמדו את אומנות התקיעה, אנו למדים מזה שמדובר בחכמה עדינה, והחזון שלנו הוא שכל אחד ידע לתקוע בשופר, ללא מגבלות מעמדות, ויוכל לקיים את מצוות תקיעת שופר בהידור, ללא חשש של חוסר ידע או בקיאות במיומנות התקיעה, ניתן לקבל חינם את כל המידע המעשי וההלכתי בספריית ההדרכות שלנו, ובעמוד המאמרים שלנו, מעבר לסט הספרים שמקבל כל רוכש אצלנו במתנה! 

צפו בגלריית התמונות של חלק מגדולי ישראל שזכינו לתעד בבחירת שופרות אצלנו בבוטיק השופרות, שופרות מהדרין יודאיקה, אנו נרגשים מהזכות להיות חלק מהמעמד הנשגב בו גדולי ישראל, צדיקי הדור, וכל יהודי מקיימים את מצוות תקיעת שופר, המצווה המהותית העיקרית של ראש השנה, החג הראשון בשנה היהודית המכונה “חג השופרות” ( ברייתא דרבי פנחס בן יאיר ) המכונה בתורה על שם תקיעות השופר “יום תרועה”, בו הקדוש ברוך הוא “עוֹמֵד מִכִּסֵּא דִּין לְכִסֵּא רַחֲמִים וּמִתְמַלֵּא עֲלֵיהֶם רַחֲמִים” ( כלשון המדרש). 

מאמרים נוספים

יש לכם התלבטות? צריכים עזרה מקצועית? אנחנו כאן לכל שאלה.

מפעל שופרות, שופרות, שופר, חנות שופרות, שופרות בני ברק, קלי תקיעה, סוגי שופרות, ייצור שופרות, תמונות של שופרות, שופר איל, שופר קודו, שופר ראם, שופר תימני, שופר מרוקאי, שופר אשכנזי, שופר ספרדי, שופר קל תקיעה, שופר מהודר, שופרות בהכשר הבדץ שופרות הרב לנדא, הרב מחפוד, תשמישי קדושה, יודאיקה, שופרות Shofar factory, shofars, shofar, shofar store, shofars in Bnei Brak, kudu shofar, types of shofars, shofar production, pictures of shofars, ayil shofar, kudu shofar, ram's horn shofar, Yemenite shofar, Ashkenazi shofar, Sephardic shofar, kudu shofar, decorated shofar, shofars certified by Badatz, shofars certified by Rav Machpud, Judaica, holy items. Blowing the shofar, congregation kol shofar, easy play shofar, engraved shofar, fazer o shofar caseiro, mina kol shofar, os 4 toques do shofar, proprly blowing shofar, shofar chest shofar horn, shofar jumbo israel, synagogue marin county, tekiah, tekiah gedolah, tipo de chifres que existem para tocar, Type of shofar, what is a shofar used for